جزئیات شخصی
نام پزشک رضا حیدری
تخصص اشعه ایکس
تجربه 9+ سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه تهران
محل اقامت تهران
مناطق عملی جراحی پرتونگاری ، گلیوما