<
جزئیات شخصی
نام پزشک علی توکلی
تخصص دندان پزشک
تجربه 9+ سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه تهران
محل اقامت تهران
مناطق عملی جراحی پرتونگاری ، گلیوما