جزئیات شخصی
نام پزشک علی کاظمی
تخصص کاردیولوژیست
تجربه 9+ سال
تحصیلا