جزئیات شخصی
نام پزشک محسن رضایی
تخصص جراح
تجربه 9+ سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه تهران
محل اقامت تهران
مناطق عملی